• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Dầu bơ thực vật

Email
Chi tiết

Sản phẫm bơ thực vật của chúng tôi có chất lu7o75ngcao và ổn định hơn so với dầu bơ. Chi phí sử dụng tiết kiệm và được sản xuất từ dầu thực vật tinh luyện.

Ứng dụng: Cà phê rang, bánh quy, bánh ngọt, bánh mỳ...